Đăng Ký

Giới thiệu

Nội dung

Chuyên gia

WAREHOUSE MANAGEMENT

36 giờ đào tạo

Hình thức đào tạo Hybrid
(Online song song Offline)

Phương pháp Case Method

Chương trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

Nâng Cao Hiệu Suất Vận Hành & Năng Lực Quản lý

Các nhân sự quản lý kho hàng sẽ đối mặt với những thách thức như:

Chi phí tồn kho và quản lý kho hàng chiếm đến 40% chi phí Logistics
Báo cáo Logistics Việt Nam 2020

Quản lý kho hàng là một trong những vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp giúp đảm bảo vận hành, tối ưu chi phí. Đầu tư vào một nhà kho là một khoản rất lớn, kể cả khi sử dựng dịch vụ Logistics bên ngoài, doanh nghiệp vẫn cần nhân sự quản lý kho hàng và lên kết hoạch tồn trữ chuyên nghiệp.
Gears
Quy trình vận hành chung của kho cồng kềnh, thiếu chặt chẽ và tinh gọn, cập nhật lượng tồn kho thủ công, lãng phí thời gian nhưng hiệu quả và độ chính xác thấp
Sắp xếp hàng hóa trong kho chưa hợp lý, gây lãng phí thời gian và nguồn lực để tìm kiếm hàng, dễ thất thoát, hư hỏng hàng hóa

Kho lúc nào cũng đầy, nhưng hàng hóa cần thiết thì lại không đủ cung ứng do kế hoạch tồn kho chưa hiệu quả
Chưa rõ ràng trong việc phân công, phân nhiệm cho nhân viên kho, không biết được nút thắt cổ chai của cả quy trình
“Tràn kho” khi chưa chuẩn bị đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu cao điểm, chưa linh hoạt trong điều chỉnh vận hành kho khi có các biến động

WAREHOUSE MANAGEMENT

Chương trình Đào tạo Quản trị kho hàng – một học phần của chứng chỉ quốc tế FIATA Higher Diploma về Quản lý chuỗi cung ứng, nhằm tối ưu hoạt động vận hành kho bãi, tồn trữ và phân phối. Khóa học cung cấp các phương pháp phát triển, đánh giá và tối ưu hóa hoạt động kho hàng và thiết kế các giải pháp cho chiến lược kho bãi từ nhà cung cấp đến khách hàng cuối cùng.

Tối ưu vận hành kho hàng với khóa học

Mục tiêu đào tạo

Hiểu cách ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi dữ liệu điện tử, giao diện lập trình ứng dụng, hệ thống quản lý kho và mã vạch, để tối ưu hóa quản lý kho như: EDI, API, WMS, RF, RFID...
Phát triển chiến lược quản lý hiệu suất cho kho, bao gồm nguồn lực, chỉ số hiệu suất, mô hình hiệu suất tích hợp, đánh giá chuẩn và balanced scorecards; 
Hiểu các thành phần chính của mô hình chi phí kho
Hiểu tầm quan trọng của quản lý hàng tồn kho, bao gồm kiểm kê hàng tồn và quản lý chu kỳ hàng tồn, và phát triển chiến lược để duy trì mức tồn kho chính xác.
Nắm bắt toàn diện về quản lý kho trong chuỗi cung ứng, bao gồm vai trò, ý nghĩa và tác động của nó đến toàn bộ chuỗi cung ứng.
Phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế bố trí kho, như hệ thống lưu trữ, thiết bị nâng hạ và vận chuyển hàng hóa trong kho, áp dụng nguyên tắc thiết kế để tạo ra bố trí hiệu quả.
Artboard 33
Đánh giá các quy trình kho, bao gồm nhận hàng, đặt hàng, lấy hàng, đóng gói, bổ sung và xuất hàng, và xác định các chiến lược để cải thiện hiệu quả và hiệu suất.
Nhân sự đang làm việc trong các mảng liên quan đến vận hành kho và logistics

Đối tượng tham dự

Doanh nghiệp sử dụng
dịch vụ Logistics

Các nhà quản lý dịch vụ logistics tại các công ty thương mại, sản xuất có sử dụng các kho DC và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ kho, 3PLs.

Nhà cung cấp dịch vụ Logistics

Nhân sự các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng mong muốn nắm bắt toàn diện về chuỗi cưng ứng và phát triển lên vị trí quản lý.

Nhân sự vận hành kho và quản lý tồn trữ

Các nhân sự cấp chuyên viên đang tham gia vào vận hành các hoạt động Logistics muốn nâng cao kiến thức và hiệu quả công việc.

Nâng cao hiệu suất vận hành và năng lực quản lý kho hàng theo ngành hàng và theo đặc điểm hàng hoá lưu trữ

Đăng ký tư vấn

Nội dung chương trình

Chapter 1: Warehouse Management in Supply Chain
1.1 Definition of Warehouse
1.2 7 Rights in Logistics
1.3 Role of Warehouse
1.4 Warehouse Decisions

Chapter 2: Warehouse Layout
2.1 Introduction to Warehouse Layout
2.2 Layout Design Principles Consideration
2.3 Layout Design Objectives
2.4 Basic Areas in Warehouse
2.5 Material Flow
2.6 Factors Determining Size of Warehouse
2.7 Overall Space Requirement
2.8 Common Layout
2.9 Warehouse Equipment

Chapter 3: Warehouse Processes
3.1 12 Key Processes in Warehouse Management
3.2 Receiving and Put-away
3.3 Picking – Packing – Despatch
3.4 Picking Strategies
3.5 Packing
3.6 Replenishment, Despatch and Beyond
3.7 Warehouse Arrangement

Chapter 4: IT Application in Warehouse Management
4.1 Electronic Data Interchange (EDI)
4.2 Application Programming Interface (API)
4.3 Warehouse Management System (WMS)
4.4 Barcode

Chapter 5: Performance Management in Warehouse
5.1 Warehouse Costing and Resourcing
5.2 Performance Measure
5.3 Performance Metrics
5.4 Integrated Performance Models
5.5 Benchmarking
5.6 Balance Scorecard

Chapter 6: Stock Control
6.1 Stock Count
6.2 Stock Cycle

Ms. HO NGOC PHUONG NGHI
Acting Head of Market | DB Schenker Vietnam

Giảng viên tích lũy 16 năm kinh nghiệm vận hành kho hàng thực tiễn với nhiều ngành công nghiệp khác nhau: Bán dẫn, Điện tử, Mỹ phẩm, Bán lẻ, FMCG, E-Commerce, Hóa Chất...

ĐĂNG KÝ NGAY

Giảng viên

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ