Đăng Ký

Giới thiệu

Nội dung

Chuyên gia

Chương trình đào tạo

36 giờ đào tạo

Hình thức đào tạo Hybrid
(Online song song Offline)

TRANSPORTATION
MANAGEMENT

Đăng ký tư vấn

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Theo thống kê của Bộ Công Thương, chi phí logistics - vận tải Việt Nam chiếm 30-40% giá thành sản phẩm, trong khi tỉ lệ này chỉ khoảng 15% ở các quốc gia khác. Không chỉ về chi phí, hiệu quả về mặt vận tải của doanh nghiệp cũng khó đảm bảo khi đặt trong điều kiện của những biến đổi không ngừng về kinh tế, chính trị, xã hội.
Điều này đòi hỏi các nhân sự quản lý vận tải - Logistics phải có nền tảng vững chắc về cả kiến thức, kỹ năng & tư duy để tối ưu vận tải nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho chuỗi cung ứng doanh nghiệp. Một số thách thức hiện nay các nhà quản lý vận tải phải đối mặt như:

Chưa nắm bắt toàn diện các yếu tố đầu vào (nguồn lực doanh nghiệp, chính sách,...) để đề xuất giải pháp vận tải tối ưu
Khó khăn trong việc trực quan hóa những luồng thông tin trong vận tải để đưa ra quyết định tối ưu & hiệu quả
Có tư duy về tối ưu chi phí nhưng chưa có cách tiếp cận đúng để giảm thiểu các lãng phí trong vận tải
Lựa chọn, đánh giá & quản lý việc nhà cung cấp dịch vụ logistics 3PLs chưa hiệu quả ảnh hưởng đến cam kết với khách hàng & chi phí chung

Đối tượng tham dự

Nhà quản lý

Nhà quản lý Chuỗi cung ứng mong muốn được hệ thống hóa kiến thức & kỹ năng nhằm nâng cao hiệu suất toàn chuỗi

Nhân sự chuyên môn

Nhân sự các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng mong muốn nắm bắt toàn diện về chuỗi cưng ứng và phát triển lên vị trí quản lý

Lãnh đạo doanh nghiệp

Các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn phát triển chiến lược chuỗi cung ứng tích hợp với chiến lược kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh 

Mục tiêu đào tạo

Nắm bắt vai trò & tầm quan trọng của các bên liên quan lĩnh vực vận tải trong hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nhận thức về vai trò quan trọng của công nghệ ứng dụng trong vận tải và đóng góp cho tối ưu hiệu quả vận hành chung của doanh nghiệp.
Hiểu rõ tầm quan trọng của ba vấn đề trong vận tải toàn cầu: mậu dịch, tuyến đường và pháp lý trong hoạt động vận chuyển quốc tế.
Xác định cấu trúc chi phí vận tải và các yếu tố cần xem xét khi quản lý chi phí vận chuyển để đưa ra quyết định tối ưu.
Lựa chọn, đánh giá & quản lý hiệu quả các nhà cung cấp dịch vụ logistics (3PL) trong quá trình đưa sản phẩm đến thị trường.

Nâng cao hiệu quả - Tối ưu chi phí

Đăng ký tư vấn

Nội dung chương trình

Chapter 1: Transportation in a Global Supply Chain
1.1 Transportation in a Global Supply Chain
1.2 Transportation and the 3 corridors
1.3 Cargo transport market demand
Chapter 2: International Transportation Executions
2.1 Forms of Transportation
2.2 Modes of transportation
2.3 Legal Issues
2.4 Containerization
2.5 Types of Transportation
2.6 Transport operation concept
Chapter 3: Distribution & Domestics Delivery Method
3.1 Introduction to Distribution
3.2 Distribution systems
3.3 Domestics Delivery Method

Chapter 4: Transportation Cost Management
4.1 Transportation Cost Structure
4.2 Transportation Cost Management
Chapter 5: Transportation Technology & Systems
5.1 Information Requirements
5.2 Transportation Management Systems
5.3 Transportation Software Selection and Implementation
Chapter 6: Logistics Services Providers and Outsourcing
6.1 Logistics services providers Strategy
6.2 Logistics outsourcing framework
6.3 3PLs operations monitoring
6.4 3PLs selection and management

Đội ngũ chuyên gia

Mr. NGUYEN XUAN THANH
General Manager, Transportation |
DHL Supply Chain Vietnam

Mr. TRAN MINH HUNG
Solution, Transition & Implementation Manager
Mr. QUANG LE TRONG BANG
Head of Supply Chain
| Cargill Vietnam

ĐĂNG KÝ NGAY

Tích luỹ kiến thức Chuỗi cung ứng toàn cầu cùng những quản lý cấp cao đa ngành, đa chức năng, hơn 15 năm kinh nghiệm ở các tập đoàn hàng đầu

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ