Đăng Ký

Giới thiệu

Nội dung

Chuyên gia

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Chương trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

Nắm bắt toàn diện &
phối hợp các chức năng Chuỗi cung ứng

27 giờ đào tạo

Hình thức đào tạo Hybrid
(Online và Offline)

Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và hấp dẫn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chúng ta có tiềm năng phát triển chuỗi cung ứng trong nhiều lĩnh vực, như sản xuất, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Hơn nữa, Chính phủ đang cải cách quy định tạo cơ hội cho phát triển và tích hợp chuỗi cung ứng không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới.
Những cơ hội trên cũng đi kèm những thách thức đòi hỏi các lãnh đạo chuỗi cung ứng phải linh hoạt điều chỉnh chuỗi cung ứng, ứng dụng tự động hóa, tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Để chuẩn bị cho sự chuyển dịch, các nhân sự cũng phải trang bị kiến thức toàn diện về chuỗi cung ứng để có thể đạt được sự đồng nhất về toàn chuỗi.

Giới thiệu Chương trình

Nội dung chương trình

  • Supply Chain Operations (Planning, Procurement, Logistics management, Import-Export & International Compliance, Service Factors)
  • Overview of the SCOR Model
  • Introduction to SCOR Digital Standard (DS)
  • Industry 5.0
  • Supply Chain Resilience
  • Circular Supply Chain model

Chapter 1: Overview of Supply Chain Management

1. Definition & Scope of Supply Chain Management
2. The evolution of Supply Chain Management
3. Supply Chain Management vs Logistics Management
4. Comprehensive picture of Supply Chain Management

Chapter 2: Supply Chain Strategies & Design

1. Aligning Supply Chain & Business Strategy
2. The funnel of Corporate Strategy
3. Designing Supply Chain Network

Chapter 3: Performance Management & Risk management

1. Supply Chain Key Performance Metric
2. Supply Chain Risks
3. Risk assessment & Risk management

Chapter 4: Digital Transformation & Sustainability in Supply Chain

1. Foundations of the Digital Supply Chain
2. Emerging Technologies in Supply Chain
3. Sustainable Supply Chain Management
4. Sustainability Report & ESG standards
5. Future trends of SCM

Mục tiêu đào tạo

Hiểu biết về quản lý rủi ro trong hoạt động của chuỗi cung ứng, bao gồm đánh giá rủi ro, hành động khắc phục và lập kế hoạch dự phòng
Xác định và ưu tiên mối quan hệ được-mất giữa các phòng ban để thống nhất kế hoạch vận hành toàn diện, đáp ứng mức độ hài lòng của khách hàng và tối đa lợi nhuận cho doanh nghiệp
Hiểu quá trình phát triển kế hoạch chiến lược cho các mục tiêu doanh nghiệp. Từ đó, thống nhất chiến lược kinh doanh với chuỗi cung ứng và các chỉ số hiệu suất theo phương pháp Hoshin Kanri
Nhận biết tính phù hợp của các mô hình đo lường như SCOR Model để thu thập dữ liệu và kiểm tra sức khoẻ vận hành của doanh nghiệp
Nắm vững nguyên lý và lý thuyết cốt lõi của Chuỗi cung ứng để phân tích, nâng cao hiệu quả của dòng hàng hoá, dòng thông tin và dòng tiền trong vận hành

Giảng viên

Mr. Quang Lê Trọng Bằng
[Current] Business consultant and Education Director | VILAS
[Former] Head Of Supply Chain | Cargill
[Former] Head of Plan, cum Logistics Project manager | FrieslandCampina Vietnam
[Former] Head of Planning & Purchasing | Perfetti Van Melle Vietnam
  • Chuyên gia chuỗi cung ứng với 19 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành các mảng chức năng tại các doanh nghiệp đa quốc gia như Cargill, Friesland Campina, British American Tobacco.
  • Trong thời gian làm việc tại các công ty lớn và đa quốc gia, anh đã giữ những vị trí chiến lược quan trọng liên quan đến Chuỗi cung ứng đầu cuối (End to End Supply Chain), tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng chiến lược và vận hành chuỗi cung ứng. Một trong những điểm nổi bật là có nhiều kinh nghiệm của anh là năng lực xây dựng, vận hành và cải tiến quy trình S&OP (IBP), một phần đặc biệt quan trọng trong việc xác định tính hiệu quả và phù hợp của các kế hoạch.
  • Bên cạnh đó, anh Bằng là nhà tư vấn huấn luyện chuyên môn về chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp MNCs và giảng viên định hướng nghề nghiệp cho hàng trăm nhân sự trong ngành.

Đối tượng tham dự

Nhà quản lý

Nhà quản lý Chuỗi cung ứng mong muốn được hệ thống hóa kiến thức & kỹ năng nhằm nâng cao hiệu suất toàn chuỗi

Nhân sự chuyên môn

Nhân sự các mảng chức năng trong chuỗi cung ứng mong muốn nắm bắt toàn diện về chuỗi cưng ứng và phát triển lên vị trí quản lý

Lãnh đạo doanh nghiệp

Các lãnh đạo doanh nghiệp mong muốn phát triển chiến lược chuỗi cung ứng tích hợp với chiến lược kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh 

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ

Phát triển tầm nhìn, thắt chặt hợp tác
và ra quyết định chiến lược

Đăng ký tư vấn