Chương trình đào tạo

Procurement Management

36 giờ đào tạo
(12 buổi học)

Đào tạo Hybrid
(Offline song song Online)

Đăng ký tư vấn

Theo SAP, chỉ 5% quy trình mua hàng chịu ảnh hưởng của tự động hóa, yếu tố con người vẫn là cốt lõi nhờ sự thấu hiểu sâu sắc về con người và văn hóa doanh nghiệp. Nhân sự mua hàng luôn phải đảm bảo nguồn cung ứng liên tục, phù hợp với chất lượng, và phải có được chi phí tối ưu nhất. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức khi yêu cầu các nhà quản lý và nhân viên mua hàng phải không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức và kỹ năng mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Khóa học Procurement Management của VILAS được thiết kế để giúp người học có khả năng quản lý hiệu quả các hoạt động mua hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

Chuyên viên Mua hàng: Nhân sự đang tham gia trực tiếp vào hoạt động mua hàng và quản lý nhà cung cấp

Nhà quản lý cấp trung: Nhân sự đang giữ vai trò quản lý trong các bộ phận liên quan đến mua hàng, logistics, chuỗi cung ứng.

Doanh nhân & chủ doanh nghiệp nhỏ: muốn tối ưu hóa quy trình mua hàng để tối ưu chi phí & tăng  hiệu quả kinh doanh

Những ai nên tham gia khóa học

Được thiết kế dành cho nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực mua hàng, học viên sẽ được cung cấp kiến thức và kỹ năng để quản lý hiệu quả các hoạt động mua hàng, đóng góp tích cực vào sự phát triển và thành công của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Hiểu rõ vai trò chiến lược của bộ phận mua hàng trong chuỗi cung ứng

Hiểu rõ vai trò và tâm quan trọng của bộ phận mua hàng trong chuỗi cung ứng, đảm bảo sự liên kết hiệu quả giữa các bộ phận.

01

Xây dựng cấu trúc và tổ chức mua hàng hiệu quả

Xác định cấu trúc tổ chức, phạm vi hoạt động, mục tiêu và chính sách mua hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Artboard 43

02

Ứng dụng phương pháp chuyên nghiệp trong quản lý nhà cung cấp

Áp dụng các phương pháp hiện đại để tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn và phát triển mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp.

03

Thành thạo kỹ năng đàm phán chuyên nghiệp

Thành thạo các yếu tố đàm phán quan trọng như BATNA, ZOPA, WATNA để nâng cao hiệu quả trên bàn đàm phán.

04

Nắm vững danh mục mua hàng và tối ưu hóa cấu trúc giá

Nắm bắt cách xây dựng và quản lý danh mục mua hàng, phân tích cấu trúc giá và chi phí, tối ưu hóa quy trình mua hàng để tối đa hóa giá trị.

05

Áp dụng các chiến lược nâng cao hiệu quả & hiệu suất mua hàng

Có khả năng nhận diện các cơ hội cải thiện trong quy trình mua hàng và áp dụng các chiến lược tiên tiến để nâng cao hiệu quả và hiệu suất mua hàng.

06

PROCUREMENT MANAGEMENT

Chương trình Đào tạo Quản trị Mua hàng – một học phần của chứng chỉ quốc tế FIATA Higher Diploma về Quản lý chuỗi cung ứng, cung cấp một cái nhìn toàn diện về quản lý mua hàng, từ lý thuyết đến thực tiễn, giải quyết các khía cạnh cụ thể và quan trọng của quản lý mua hàng trong chuỗi cung ứng.

Tối ưu mua hàng với khóa học

vấn đề muôn thuở của quản lý mua hàng

6

Việc quản lý nhân sự trong mua hàng còn thiếu sót

Nguồn cung kém chất lượng, giao hàng chậm,...

Mô hình đánh giá nhà cung cấp chưa phù hợp

Chưa thiết kế được chiến lược mua hàng cụ thể

Thiếu đồng bộ với các chức năng khác trong chuỗi

Kỹ năng đàm phán & quản lý hợp đồng hạn chế


Những vấn đề trên sẽ luôn tồn tại và gây tổn thất lâu dài đến doanh nghiệp khi chưa xây dựng được 3 bước cốt lõi
Vì thiếu thông tin và cấu trúc trong quá trình mua hàng, nên thường gặp nhiều sai sót như không tiết kiệm chi phí, không đánh giá được hiệu suất, và thiếu kế hoạch cho các rủi ro. Tất cả những thiếu sót này thường được "ghi chép" vào hợp đồng.

Đàm phán

Vì chưa xác định được chiến lược và kế hoạch mua hàng rõ ràng, chưa hiểu đúng yêu cầu và tính chất của sản phẩm mà stakeholder cần mua, dẫn đến việc xác định được nguồn cung ứng trở nên khó khăn.

Chiến lược & Kế hoạch

Nếu nhân sự mua hàng không hiểu rõ về các loại hợp đồng và các quy định pháp luật điều chỉnh, việc quản lý hợp đồng sẽ trở nên rất khó khăn và thiếu tính chủ động. Có thể dẫn đến một chiến lược "đàu vào" thất bại.

Hợp đồng & Giám sát

Mục Tiêu Đào Tạo

Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của bộ phận mua hàng trong chuỗi cung ứng, gồm mối quan hệ với các bộ phận khác của chuỗi cung ứng.
Ứng dụng phương pháp đánh giá, lựa chọn, phát triển và quản lý nhà cung cấp chuyên nghiệp & hiệu quả.
Xác định cấu trúc và tổ chức mua hàng, phạm vi, mục tiêu và chính sách mua hàng phù hợp với lĩnh vực hoạt động kinh doanh.
Thành thạo các yếu tố đàm phán quan trọng như BATNA, ZOPA, WATNA để nâng cao hiệu quả đàm phán.
Nắm vững danh mục mua hàng, phân tích cấu trúc giá và tối ưu hóa quá trình mua hàng để tối đa hóa giá trị.
Xác định cơ hội cải thiện và áp dụng các chiến lược nâng cao hiệu quả & hiệu suất mua hàng trong chuỗi cung ứng.

Chuyên viên mua hàng

Nhân sự đang tham gia trực tiếp vào hoạt động mua hàng và quản lý nhà cung cấp cần nắm vững các kỹ năng & quy trình chuyên nghiệp

Nhà quản lý mua hàng

Nhân sự chịu trách nhiệm chiến lược và điều phối các hoạt động mua hàng trong tổ chức cần hệ thống toàn diện

Lãnh đạo doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành muốn cần nắm bắt toàn diện về quản trị mua hàng để tối ưu chi phí, cải thiện hiệu quả kinh doanh

Đối Tượng Tham Dự

Chương 1: Mua hàng trong Quản lý Chuỗi cung ứng
1. Tổng quan về Chuỗi Cung Ứng
2. Mua Hàng trong Chuỗi Cung Ứng

Chương 2: Cấu trúc Mua hàng
1. Tổ chức Mua Hàng
2. Phạm vi và Mục tiêu Mua Hàng
3. Hạng mục Mua Hàng
4. Chính sách Mua Hàng

Chương 3: Hoạt động Mua Hàng
1. Quy trình Mua Hàng
2. Công cụ Mua Hàng
3. Đánh giá & Lựa chọn Nhà cung cấp
4. Đàm phán
5. Đấu thầu cạnh tranh
6. Hợp đồng kinh doanh
7. Quản lý & Phát triển Nhà cung cấp
8. Đấu thầu điện tử
9. Quản lý chi phí
10. Đo lường & Đánh giá Hiệu suất
11. Cải thiện Mua Hàng

Chapter 1: Procurement in Supply Chain Management
1.1. Supply Chain Overview
1.2. Procurement in Supply Chain

Chapter 2: Procurement Structure
2.1. Procurement Organization
2.2. Procurement Scope and Objectives
2.3. Procurement Category
2.4. Procurement Policy

Chapter 3: Procurement Operations
3.1. Procurement Process
3.2. Procurement Tools
3.3. Supplier Evaluation & Selection
3.4. Negotiation
3.5. Competitive Bidding
3.6. Business Contract
3.7. Supplier Management & Development
3.8. E-procurement
3.9. Cost Management
3.10. Performance Measure & Evaluation
3.11. Procurement Improvement

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ms. PHẠM THỊ BÍCH HỒNG

Supply Chain Specialist of Top Biggest FMCG Companies in World

Với sự hăng say và tận tụy trong suốt 20 năm công tác tại lĩnh vực chuỗi cung ứng, chị Hồng đã chạm tới nhiều cột mốc thành công trong hành trình sự nghiệp khi đảm nhiệm các vị trí chiến lược tại các tập đoàn hàng đầu về hàng tiêu dùng, từ xây dựng, phát triển, quản lý bộ phận Kế hoạch, đến Giám đốc chuỗi cung ứng, Giám đốc mua hàng, Cố vấn nhà phân phối, cho đến Giám đốc chất lượng. Hiện chị đang là thành viên HĐQT, Cố vấn chiến lược của các doanh nghiệp.

Không những thế, chị còn là một chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo về Quản trị Mua hàng, Quản trị chuỗi cung ứng, Tư duy lãnh đạo, Kỹ năng lãnh đạo & quản lý, Đàm phán thương lượng, Quản trị rủi ro…

Với những thành tựu đáng ngưỡng mộ mà chị đã đạt được trong suốt con đường sự nghiệp, cùng sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề, VILAS tin chắc rằng chị Hồng sẽ mang đến những chia sẻ thật giá trị và hữu ích cho người tham dự về chiến lược quản lý chi phí hiệu quả trong chuỗi cung ứng.

Chuyên gia đào tạo

ĐĂNG KÝ NGAY

Tích luỹ kiến thức Chuỗi cung ứng toàn cầu cùng những quản lý cấp cao đa ngành, đa chức năng, hơn 20 năm kinh nghiệm ở các tập đoàn hàng đầu

Tại sao là VILAS?

VILAS là tổ chức hàng đầu về đào tạo, tư vấn, huấn luyện về Logistics & Chuỗi cung ứng tại Việt Nam, nhận được sự tín nhiệm từ các cá nhân, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.
VILAS sẽ mang đến cho học viên:

Phương pháp nghiên cứu tình huống thực

VILAS sử dụng phương pháp học tập kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên dễ dàng hiểu và áp dụng kiến thức. Các buổi học bao gồm thảo luận nhóm, bài tập thực hành, và phân tích case study thực tế, giúp học viên nắm bắt và vận dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Mạng lưới kết nối rộng rãi

Học viên tại VILAS có cơ hội kết nối với các chuyên gia trong ngành và các bạn đồng nghiệp cùng chí hướng, mở rộng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp. VILAS thường xuyên tổ chức các hội thảo, sự kiện và hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện cho học viên gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với những người thành công trong lĩnh vực Procurement.

Giảng viên giàu kinh nghiệm

VILAS tự hào có đội ngũ giảng viên là các chuyên gia hàng đầu trong ngành, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực procurement, đảm bảo đảm học viên được học hỏi từ những nhân sự dày dặn kinh nghiệm và có thể áp dụng ngay kiến thức vào các tình huống thực tế.

Chương trình đào tạo chất lượng cao

VILAS cung cấp các khóa học được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sự phát triển chuyên môn trong lĩnh vực Procurement và Supply Chain.

Đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp

Học viên của VILAS thường được các doanh nghiệp đánh giá cao về kỹ năng chuyên môn và tư duy chiến lược. Những kỹ năng và kiến thức mà học viên thu được từ VILAS giúp họ nhanh chóng thích nghi và đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội việc làm và thăng tiến trong sự nghiệp. Học viên VILAS thường có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường lao động, được nhiều công ty săn đón và tin tưởng.

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ