Chương trình đào tạo

Procurement
Management

Đăng ký tư vấn

36 giờ đào tạo

Đào tạo Hybrid
(Offline song song Online)

VAI TRÒ CỦA MUA HÀNG TRONG KINH DOANH HIỆN ĐẠI

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, mua hàng không chỉ là việc đặt hàng và thanh toán. Mua hàng đang đóng vai trò chức năng chiến lược trong việc đảm bảo nguồn cung ứng ổn định, giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa giá trị  & cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp. Chiến lược mua hàng đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh và đòi hỏi sự quản lý hiệu quả để mang lại giá trị cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

Vậy hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã thực sự quản lý hiệu quả bộ phận mua hàng của mình để khai thác lợi thế cạnh tranh?

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và đa dạng, việc quản lý hiệu quả bộ phận mua hàng trở nên càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp cần nhận thức rõ rằng mua hàng không chỉ đóng vai trò là một chức năng hỗ trợ, mà là một phần chiến lược quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh và đạt được sự thành công trong thị trường cạnh tranh hiện nay.

vấn đề muôn thuở của quản lý mua hàng

6

Việc quản lý nhân sự trong mua hàng còn thiếu sót

Nguồn cung kém chất lượng, giao hàng chậm,...

Mô hình đánh giá nhà cung cấp chưa phù hợp

Chưa thiết kế được chiến lược mua hàng cụ thể

Thiếu đồng bộ với các chức năng khác trong chuỗi

Kỹ năng đàm phán & quản lý hợp đồng hạn chế


Những vấn đề trên sẽ luôn tồn tại và gây tổn thất lâu dài đến doanh nghiệp khi chưa xây dựng được 3 bước cốt lõi
Do thiếu thông tin và cấu trúc mua hàng dẫn tới hoạt động mua hàng có nhiều sai sót (không tiết kiệm chi phí, không đo lường được hiệu suất, không có kế hoạch cho rủi ro…) tất cả lỗ hổng đó sẽ được “đặt lên” hợp đồng.

Đàm phán

Thiếu chiến lược thu mua chưa thật sự hiểu rõ quy trình trong chuỗi cung ứng của công ty, yêu cầu và tính chất của sản phẩm cần mua. Từ đó, không tạo ra được tiêu chí tìm nguồn cung ứng hiệu quả.

Chiến lược & Kế hoạch

Ngoài những thiếu sót của bước trên đưa xuống, nếu người làm hợp đồng không nắm rõ các loại hợp đồng và những luật điều chỉnh thỏa thuận thì việc thực thi giám sát hợp đồng sẽ vô cùng bị động dẫn đến một chiến lược đầu vào “thất bại”.

Hợp đồng & Giám sát

Nhân sự chuyên môn

Nhân sự có kinh nghiệm và vai trò quan trọng trong phòng mua hàng

Nhà quản lý

Nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao bộ phận mua hàng tại các doanh nghiệp

Lãnh đạo doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc của các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ

Đối Tượng Tham Dự

Mục Tiêu Đào Tạo

Hiểu vai trò và tầm quan trọng của mua hàng trong chuỗi cung ứng, bao gồm mối quan hệ với các bộ phận khác của chuỗi cung ứng.
Xác định cấu trúc và tổ chức mua hàng, phạm vi, mục tiêu và chính sách mua hàng.
Nắm bắt về danh mục mua hàng, phân tích cấu trúc giá và tối ưu hóa quá trình mua hàng để đảm bảo giá trị tối đa cho chuỗi cung ứng.
Ứng dụng phương pháp đánh giá, lựa chọn và phát triển nhà cung cấp chuyên nghiệp và hiệu quả.
Nắm vững các yếu tố đàm phán quan trọng như BATNA, ZOPA, WATNA ứng dụng trong đàm phán hiệu quả
Xác định cơ hội cải thiện mua hàng và áp dụng các chiến lược để nâng cao hiệu quả và hiệu suất mua hàng trong chuỗi cung ứng.

Nội dung chương trình

Chapter 1: Procurement in Supply Chain Management
1.1. Supply Chain Overview
1.2. Procurement in Supply Chain

Chapter 2: Procurement Structure
2.1. Procurement Organization
2.2. Procurement Scope and Objectives
2.3. Procurement Category
2.4. Procurement Policy

Chapter 3: Procurement Operations
3.1. Procurement Process
3.2. Procurement Tools
3.3. Supplier Evaluation & Selection
3.4. Negotiation
3.5. Competitive Bidding
3.6. Business Contract
3.7. Supplier Management & Development
3.8. E-procurement
3.9. Cost Management
3.10. Performance Measure & Evaluation
3.11. Procurement Improvement

Ms. Phạm Thị Bích Hồng

Supply Chain Specialist of Top Biggest FMCG Companies in World

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng & chuỗi cung ứng, Chị Hồng là người Việt Nam đầu tiên đảm nhận vị trí Giám đốc Mua hàng tại một tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực FMCG.

Trong quá trình đồng hành, chị đã góp phần giúp tập đoàn đạt được những mục tiêu tài chính, đóng góp vào các chiến lược phát triển chung của tập đoàn.

Giảng Viên

ĐĂNG KÝ NGAY

Tích luỹ kiến thức Chuỗi cung ứng toàn cầu cùng những quản lý cấp cao đa ngành, đa chức năng, hơn 15 năm kinh nghiệm ở các tập đoàn hàng đầu

KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC QUỐC TẾ